Ustrzyki Dolne – Bieg Górski

REGULAMIN

MISTRZOSTW POLSKI MŁODZIKÓW,
MISTRZOSTW POLSKI SENIORÓW, JUNIORÓW, JUNIORÓW MŁODSZYCH
VIII OTWARTYCH MISTRZOSTW PODKARPACIA,
W BIEGACH GÓRSKICH STYLEM ANGLOSASKIM
oraz prezentacja nowego sportu
Nordic Walking

Ustrzyki Dolne, 7-9.08.2009 r.

1. Cel
· wyłonienie najlepszych zawodników uczestniczących w zawodach w kategoriach dzieci, młodzików, juniorów młodszych, juniorów i seniorów

· popularyzacja biegów górskich oraz Nordic Walking w regionie Bieszczadów i Podkarpacia po stronie polskiej, ukraińskie i słowackiej,

· promocja Bieszczadów i miasta Ustrzyk Dolnych

· biegi górskie oraz nordic walking formą propagowania i kształtowania sportowego, zdrowego stylu życia,

· przygraniczna współpraca Polski, Ukrainy i Słowacji

2. Organizator
· Gmina Ustrzyki Dolne,

· Podkarpacki Okręgowy Związek Narciarski w Ustrzykach Dolnych

· Starostwo Powiatu Bieszczadzkiego

· MKS „Halicz” Ustrzyki Dolne

· MPK „Delfin” w Ustrzykach Dolnych,

· Katolickie Stowarzyszenie “Civitas Christiana” w Ustrzykach Dolnych

· Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ustrzykach Dolnych

· Ustrzycki Dom Kultury w Ustrzykach D.

· Narciarska Szkoła Sportowa w Ustrzykach Dolnych

· Stowarzyszenie Miłośników Sportu i Rekreacji przy PGNiG w Warszawie „Alpejczyk”

· Powiatowa Komenda Policji w Ustrzykach Dolnych

· Bieszczadzkie Centrum Informacji i Promocji w Ustrzykach Dolnych

3. Termin i miejsce :
Impreza odbędzie się w dniach 7-9 sierpnia 2009 r. (piątek – niedziela) w Ustrzykach Dolnych na stokach „Kamiennej Laworty” – start i meta w przy budynku MPK „Delfin” w Ustrzykach D.

4. Program imprezy :
7 sierpnia 2009 r. (piątek)
· 1730 –2000 dodatkowe przyjmowanie zgłoszeń – Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych

8 sierpnia 2009 r. (sobota)
OGÓLNOPOLSKIE IGRZYSKA DZIECI
MISTRZOSTWA POLSKI MŁODZIKÓW

– VIII OTWARTE MISTRZOSTWA PODKARPACIA

· 830-1000 – dodatkowe zgłoszenia zawodników, pobieranie numerów startowych – budynek Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Ustrzyki Dolne

· 900 – odprawa sędziów

· 1100 -uroczyste otwarcie imprezy

· 1110-start grup młodzieżowych i dziecięcych

Program minutowy:

· Dziewczęta – 600 m – 1110

· Chłopcy – 600 m – 1125

· Dziewczęta – 800 m – 1140

· Chłopcy – 800 m – 1200

· Dziewczęta – 1900m – 1220

· Chłopcy – 1900m – 1240

· Młodziczki – 2700m – 1300

· Młodzicy – 2700m – 1330

· 1430- zakończenie I dnia zawodów – plac przy budynku MPK „Delfin” Ustrzyki Dolne

· 1930 – spotkanie, odprawa techniczna, trenerów, kierowników ekip spotkanie

9 sierpnia 2009r. (niedziela)
MISTRZOSTWA POLSKI
SENIORÓW, JUNIORÓW, JUNIORÓW MŁODSZYCH

– VIII OTWARTE MISTRZOSTWA PODKARPACIA
· 8.30-10.30 – dodatkowe zgłoszenia zawodników, pobieranie numerów startowych – budynek Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Ustrzyki Dolne

· 9.00 – odprawa sędziów

· 11.00 – uroczyste otwarcie imprezy

11.05 – rozpoczęcie biegów,

Program minutowy:

Juniorzy – 8000 m – 1105
Juniorki – 4600 m – 1105
Jun. Młodsze 4600 m – 1200
Jun. Młodsi – 8000 m – 1200
Seniorzy A – 10800 m – 1300
Seniorzy B – 10800 m – 1300
Weterani A, B, C – 8000 m – 1400
Seniorki, Weteranki – 4600 m – 1400
· 1300 – występy zespołów artystycznych

· 1400 – prezentacja nowego sportu Nordic Walking, instruktaż dotyczący głównych założeń sportu, techniki, wyposażenia i sprzętu itp.

· 1600- zakończenie II dnia zawodów – plac przy budynku MPK „Delfin” Ustrzyki Dolne

5. Trasa.
Trasa zawodów przebiegać będzie szlakiem spacerowym oraz trasą narciarską na górę „Kamienna Laworta” – 765 m. n.p.m. – przewyższenie 995 m.– START I META PRZY BUDYNKU MPK ”DELFIN” w Ustrzykach Dolnych

6. Uczestnictwo i opłata startowa

· w zawodach uczestniczą wszyscy chętni bez względu na formę uprawiania tej dyscypliny sportu,

· wymagane posiadanie aktualnej karty zdrowia lub zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w zawodach sportowych (podpis pod zgłoszeniem to jednocześnie oświadczenie dorosłego uczestnika lub kierownika ekipy o posiadaniu aktualnej karty zdrowia i stosownego ubezpieczenia zawodników),

· opłata startowa: dorośli (ur. w 1989 i starsi – 10 zł (zgłoszeni w dniu zawodów 15 zł)

· dzieci – juniorzy – opłata 5 zł (zgłoszeni w dniu zawodów 8 zł)

· opłatę startową przesłać na adres organizatora z dopiskiem „Bieg Górski” Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych; konto: Bieszczadzki Bank Spółdzielczy, Nr: 508621 0007 2001 0012 3347 0001lubw dniu zawodów na kwitariusz organizatora a także fakturę (do fa-ry podać dane, NIP itp)

7. Zgłoszenia :
Zgłoszenia należy przesłać pisemnie, telefonicznie lub osobiście na adres : Biuro Zawodów – Urząd Miejski, ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne, tel. (013) 460 8020, fax (013) 461 1123 lub (preferowany) e-mail: sport@ustrzyki-dolne.pl w terminie do 7.08.2009 r. do godz. 1700. Ewentualne zgłoszenia po tym terminie skutkują zwiększoną opłatą startową.
8. Grupy wiekowe, dystanse i przewyższenie :

a) MŁODZICY I DZIECI – DYSTANSE:

· urodzeni w 1994-95 – MŁODZICY – 2700m – przewyższenie: +-210m

· urodzeni w 1994-95 – MŁODZICZKI – 2700m – przewyższenie: +-210m

· urodzeni w 1996-97 – CHŁOPCY – 1900 m – przewyższenie: +-110m

· urodzeni w 1996-97 – DZIEWCZYNKI – 1900m – przewyższenie: +-110m

· urodzeni w 1998-99 – CHŁOPCY – 800 m – przewyższenie: +-45m

· urodzone w 1998-99 – DZIEWCZĘTA – 800 m – przewyższenie: +-45m

· urodzone w 2000 i mł. – DZIEWCZĘTA – 600 m – przewyższenie: +-30m

· urodzeni w 2000 i mł. – CHŁOPCY – 600 m – przewyższenie: +-30m

b) JUNIORZY, JUNIORKI – DYSTANSE:

· urodzeni w 1992-93 – JUNIORZY MŁODSI 8000m- przewyższenie: +-529m

· urodzeni w 1992-93 – JUNIORKI MŁODSZE – 4600m

· urodzeni w 1990-91 – JUNIORZY – 8000m – przewyższenie: +-529m

· urodzeni w 1990-91 – JUNIORKI – 4600m przewyższenie: +-529m

d) MĘŻCZYŹNI – BIEG GŁÓWNY – DYSTANSE:

· urodzeni w 1980-89 – SENIORZY A – 10800m – przewyższenie: +-834m

· urodzeni w 1970-79 – SENIORZY B – 10800m – przewyższenie: +-834m

· urodzeni w 1960-69 – WETERANI A – 8000m – przewyższenie: +-529m

· urodzeni w 1950-59 – WETERANI B – 8000m – przewyższenie: +-529m

· urodzeni w 1949 i st. – WETERANI C – 8000m – przewyższenie: +-529m

c) KOBIETY – BIEG GŁÓWNY – DYSTANS:

· urodzone w 1974-89 – SENIORKI – 4600m – przewyższenie: +-529m

· urodzeni w 1973 i starsze – WETERANKI – 4600m – przewyższenie: +-529m
9. Nagrody:
a) za miejsca I – III w poszczególnych kategoriach wiekowych nagrody: dyplomy, medale, statuetki oraz w miarę możliwości nagrody rzeczowe i w grupach seniorzy, weterani – nagrody pieniężne

b) w klasyfikacji zespołowej – puchary i dyplom do VI miejsca

c) dla zawodników kończących bieg medale uczestnictwa
10. Klasyfikacja zespołowa:
Prowadzona będzie klasyfikacja zespołowa w kategoriach od dzieci młodszych do juniorów. Punktacja wg następującego klucza:
DZIECI MŁODSZE:
miejsce 1 2 3
punkty 3 2 1
DZIECI STARSZE:
miejsce 1 2 3 4 5

punkty 5 4 3 2 1

MŁODZICY, JUNIORZY MŁODSI I JUNIORZY:
miejsce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

punkty 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

11. Noclegi i wyżywienie:
Noclegi można zamówić w Bieszczadzkim Centrum Informacji i Promocji, adres: 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 16, tel. (013) 471 1130, fax. (013) 461 1123.
12. Postanowienia końcowe :

· dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Zawodów oraz na stronie: www.sport.ustrzyki-dolne.pl

· organizator zastrzega sobie prawo interpretacji kwestii nie ujętych w powyższym regulaminie

· zgłaszający zawodników zobowiązani są do wcześniejszego dokonania stosownych ubezpieczeń startujących uczestników

· organizatorzy nie odpowiadają za nieszczęśliwe wypadki, uczestnicy startują na własne ryzyko.

ZAPRASZAMY W BIESZCZADY
Dyrektor Zawodów
Krzysztof Lachowski