2 Przełajowy Bieg Wrzeszczyna

1. ORGANIZATORZY:

Młodzieżowy Klub Sportowy LZS Tarzani Wrzeszczyna
Wieleńskie Stowarzyszenie Sportowe im. Józefa Nojiego w Wieleniu
Urząd Miejski w Wieleniu
Rada Sołecka wsi Wrzeszczyna
Sponsorzy

Bieg odbywa się pod patronatem:
– Starosty Czarnkowsko Trzcianeckiego
– Burmistrza Wielenia

2. TERMIN, MIEJSCE, DYSTANS ORAZ TRASA BIEGU
-05 października 2008 r., godz.11.00
-Bieg zostanie rozegrany na dystansie 9,6 km (4 x 2,4 km) ; na drogach polnych i ulicami Wrzeszczyny
-Start i meta na stadionie Im. Jana Welki we Wrzeszczynie

3. ZGŁOSZENIA
Młodzieżowy Klub Sportowy LZS ;Tarzani; Wrzeszczyna
ul.Polna, 64-730 Wieleń
woj. wielkopolskie
tel. 0608247674, 607285057
z dopiskiem: Bieg
Oraz w dniu biegu

4. UCZESTNICTWO
W biegu weźmie udział i zostanie sklasyfikowany każdy zawodnik, który spełni następujące warunki:
– przedstawi zaświadczenie lekarskie lub złoży oświadczenie o zdolności do uczestnictwa w biegu.

5. KLASYFIKACJA
Prowadzona będzie klasyfikacja ogólna kobiet i mężczyzn, jak również klasyfikacja w
kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn

6. NAGRODY
Klasyfikacja generalna za miejsca 1 – 3 nagrody rzeczowe.
Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn za miejsca 1 – 3 nagrody rzeczowe.

7. CEL IMPREZY
– upowszechnienie kultury fizycznej,
– uczczenie pamięci sportowca i działacza Jana Welki
– popularyzacja biegów masowych,
– popularyzacja zdrowego sposobu na życie,
– promocja powiatu czarnkowsko trzcianeckiego,
– promocja gminy Wieleń.
– promocja wsi Wrzeszczyna

8. ZAKWATEROWANIE
Koszt i miejsce zakwaterowania w własnym zakresie zawodnika.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
– każdy zawodnik ubezpiecza się w własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków i startuje na własną odpowiedzialność,
– pobranie numeru startowego jest równoznaczne z przyjęciem regulaminu biegu,
– interpretacja regulaminu oraz rozstrzyganie spraw spornych należy do organizatorów i komisji sędziowskiej.