Bieg Korfantego Katowice

R E G U L A M I N XVII BIEGU ULICZNEGO  im. Wojciecha Korfantego

Katowice – Siemianowice Śląskie
19 kwietnia 2009 r.

www.biegkorfantego.katowice.pl

CEL IMPREZY
Popularyzacja biegów masowych.
ORGANIZATORZY
Urząd Miasta Katowice – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach
Urząd Miasta Siemianowice Śląskie – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Pszczelnik”

WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa w biegu jest:
– ukończony 16 rok życia
– dokonanie zgłoszenia do biegu poprzez stronę internetową www.spodek.com.pl lub w dniu imprezy w godzinach od 8.30 do 10.30 w biurze zawodów.
Każdy uczestnik biegu startuje na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

KATEGORIE KLASYFIKACYJNE
kobiety: mężczyźni:
od 16 do 19 lat, od 16 do 19 lat,
od 20 do 29 lat od 20 do 35 lat,
od 30 do 39 lat, od 36 do 49 lat,
od 40 wzwyż od 50 do 59 lat,
od 60 wzwyż

Kategoria, niepełnosprawni na wózkach (z napędem bezpośrednim) – klasyfikacja ogólna dla kobiet i mężczyzn /jedna łączna kategoria/.

TERMIN I MIEJSCE
Bieg odbędzie się 19 kwietnia 2009 r.
Start o godz. 11.00 z ul. Jagiellońskiej – Pl. Sejmu Śląskiego
w Katowicach.
Meta – Siemianowice Śląskie – Aleja Sportowców (przy Pomniku W. Korfantego)

DYSTANS
Ok. 8,5 km, nawierzchnia asfaltowa.

BIURO BIEGU
Katowice, Plac Sejmu Śląskiego 2, czynne od godz. 8.30 do 10.30 w dniu biegu.

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ
W dniu biegu 19 kwietnia 2008 r. w godz. 8.30 – 10.30 – Biuro Biegu przy Górnośląskim Centrum Kultury w Katowicach, Pl. Sejmu Śląskiego 2.
Lista zawodników zostanie zamknięta w dniu 19.04.2009 r. o godz. 10.30.
W zgłoszeniu prosimy podać:
– imię i nazwisko,
– datę urodzenia,
– adres zamieszkania.

NAGRODY
Nagrodzone będą miejsca od I do III w każdej kategorii wiekowej kobiet
i mężczyzn oraz w kategorii niepełnosprawni na wózkach (jedna, łączna klasyfikacja).
Pierwszych 500 zawodników otrzyma na mecie biegu medale okolicznościowe.

POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE
Pomiar czasu prowadzony będzie przez Komisję Sędziowską.
Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas trwania imprezy.
Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny i we własnym zakresie.
Szatnie dla uczestników biegu będą znajdować się w autobusach na miejscu startu przy Placu Sejmu Śląskiego w Katowicach.
Organizator nie prowadzi depozytu.
Każdy uczestnik otrzyma na mecie herbatę i posiłek.
Bieg odbędzie się przy ruchu częściowo ograniczonym, należy zachować szczególną ostrożność i przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz poleceń służb porządkowych.

INFORMACJA O BIEGU
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach, Al. Korfantego 35, tel. 032 258 09 70. oraz na stronie www.spodek.com.pl

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Przyjęcie numeru startowego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
We wszystkich sprawach nie objętych Regulaminem decydują Organizatorzy i Komisja Sędziowska.
Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu.

Biegnij razem z nami !
Serdecznie zapraszamy !

Organizatorzy