XV Ogólnopolski Bieg Wałecki

REGULAMIN  XV Ogólnopolskiego Wałeckiego Biegu Ulicznego im. Zdzisława Krzyszkowiaka

1. Cel i zasięg imprezy:

Upowszechnianie biegania wśród dzieci i młodzieży jako najprostszej formy ruchu.
Popularyzacja zdrowego stylu życia. Inauguracja Powiatowych Dni Olimpijczyka.
Impreza ogólnopolska.

2. Organizator : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wałczu i Klub Sportowy „ŻAK” w Wałczu.
Współorganizatorzy: Urząd Miasta w Wałczu, Starostwo Powiatowe w Wałczu,
Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Wałczu, Klub Olimpijczyka w Wałczu, Szkoła Podstawowa nr 4

3. Patronat medialny: Telewizja Regionalna ASTA w Pile

4. Termin i miejsce: 20.04.2008 r. godz. 11.30 ( niedziela ), Osiedle Dolne Miasto w Wałczu,
biuro zawodów w Zespole Szkół Miejskich nr 1 w Wałczu na Osiedlu Dolne Miasto.
5. Program zawodów:
11.30 – Uroczyste otwarcie zawodów
11.55 – 300 m bieg Grupy Sprawni Inaczej
12.00 – 1000 m – Bieg Rodzinny ( rodzic + dziecko do lat 15 )
12.10 – 1000 m – dziewcząt ur. 1997 i młodsze ( klasy IV-III … )
12.20 – 1000 m – chłopców ur. 1997 i młodsi ( klasy IV- III …)
12.30 – 1000 m dziewcząt ur. 1995 -96 ( klasy VI, V )
12.35 – 1000 m chłopców ur. 1995 -96 ( kl. VI,V )
12.40 – 1000 m dziewcząt ur. 1992-94 i młodsze ( kl. I – III gimnazjum )
12.45 – 1000 m chłopców ur. 1992-94 i młodsi ( kl. I – III gimnazjum )
13.00 – Bieg Główny – 10 km
14.30 – Zakończenie imprezy i losowanie nagrody Głównego Biegu

6. Klasyfikacja: Zawodnicy w biegach szkolnych klasyfikowani będą drużynowo i indywidua-
nie wg punktacji: I miejsce – 15 pkt; II- 13; III – 11; IV – 10; V- 8;VI-7; VII- 6; VIII- 5; IX-X-4,
XI- XIII 3; XIV – XVII – 2; XVIII –XXVII- 1 pkt.
Suma punktów zdobytych indywidualnie przez zawodników jednej szkoły decyduje o klasyfikacji
drużynowej

7. Nagrody: Za I, II, III, IV miejsca w każdej kategorii dyplomy oraz medale. Cztery najlepsze
szkoły w punktacji ogólnej otrzymują dyplomy, puchary oraz nagrody rzeczowe.

8. Uczestnictwo: Prawo startu w biegach dzieci i młodzieży mają uczniowie szkół podsta-
wowych i gimnazjalnych oraz pozostali amatorzy biegania.
Zawodnicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie oraz pisemną zgodę
rodziców wg załączonego wzoru.

9. Zgłoszenia: Zgłoszenia do udziału w zawodach z wyszczególnieniem kategorii należy
przesłać na adres MOSIR w Wałczu, 78-600 Wałcz, ul. Chłodna 12, tel./fax (067)2584056
do dnia 18.04.2008 r.
Zgłoszenia przyjmowane będą również w dniu imprezy od godziny 9.00 do 12.00 w biurze
zawodów na Osiedlu Dolne Miasto w Zespole Szkół Miejskich nr 1

10. Dodatkowe informacje: Dyrektor Biegu – Alfred Mikłaszewicz – Urząd Miasta w Wałczu
tel. Do godz. 15.00 -258-44 71, Fax;067- 2582618
Klub Sportowy „ŻAK” w Wałczu Fax 067- 2585850 , tel 0793316530

Zapraszamy do udziału w biegu!