Bieg w Lubatowej

REGULAMIN V BIEGU „SZLAKIEM PARTYZANTÓW Z LUBATOWEJ”

I. CEL IMPREZY
Celem zawodów sportowych jest uczczenie Pamięci Zamordowanych Partyzantów w Lesie Grabińskim oraz popularyzacja sportu jako zdrowej formy spędzania wolnego czasu.

II. ORGANIZATORZY
Towarzystwo Miłośników Lubatowej, Sołtys Lubatowej, Trans Bis Sp. z o.o., UKS „Olimpic”, UKS „Partyzant”, OSP Lubatowa, GOK w Iwoniczu Zdroju, Koło Gospodyń Wiejskich – Kółko Rolnicze.

III. MIEJSCE l TERMIN
27 LIPIEC 2008 r. (Niedziela) Plac przy Szkole Podstawowej

IV. GRUPY WIEKOWE I DYSTANS
Zawodnicy startować będą w pięciu grupach wiekowych:
I/ uczniowie szkół podstawowych klas 1-3 na dystansie 1 km
II/ uczniowie szkół podstawowych klas 4-6 na dystansie 1 km
III/ uczniowie gimnazjów publicznych na dystansie 2 km
IV/ „grupa otwarta” pow. 16 roku życia na dystansie 8 km
V/ „grupa otwarta” pow. 40 roku życia na dystansie 8 km

V. UCZESTNICTWO
– uczestniczyć mogą wszyscy, którzy legitymują się dobrym stanem zdrowia oraz spełniają warunki objęte regulaminem
– w przypadku osób niepełnosprawnych należy przedłożyć zaświadczenie o stopniu niesprawności

VI. ZAPISY
Zawodników należy zgłaszać w Biurze Sołtysa Lubatowej od 800 – 1500 osobiście lub pod numerem tel. 43 502 89, w dniu zawodów do godz. 1400 przy Szkole Podstawowej w Lubatowej – wpisowego nie pobiera się

VII. NAGRODY
a/ nagroda dla wszystkich przedszkolaków
b/ dla wszystkich uczestników biegu pamiątkowe dyplomy
c/ nagrody rzeczowe dla:
– pierwszych trzech osób w każdej grupie wiekowej
d/ nagrody dla najmłodszego i najstarszego uczestnika biegu
e/ słodycze dla wszystkich uczestników biegu

VIII. WYŻYWIENIE
– organizator zapewnia napoje chłodzące oraz posiłek dla uczestników biegu.

IX. BEZPIECZEŃSTWO
Organizator zapewnia zabezpieczenie zawodów przez:

– Policję

– Ochotniczą Straż Pożarną

– Lekarza

– Służby medyczne

X. UBEZPIECZENIE ZAWODNIKÓW
Uczestnicy biegu ubezpieczeni są na następstwo nieszczęśliwego wypadku (NW)

ORGANIZATORZY zapewniają sobie prawo interpretowania i ewentualnych zmian w niniejszym regulaminie.

XI. KONTAKT:

Sołtys Lubatowej Pan Józef Turek tel. 43 502 89

Sekretarz Komitetu Organizacyjnego Ireneusz Matusik tel. 0 603 581 811

Stanisław Zając tel. 0 504 152 513

XII. Honorowy patronat biegu – Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój