Maraton Poznań 2008

Poznań Maraton jest najliczniejszym maratonem w Polsce, którego w tym roku przypadła już dziewiąta edycja. Każdego roku podczas maratonu pada kolejny rekord frekwencji. Tak też stało się podczas ósmej edycji kiedy pobity został rekord Polski uczestników biorących udział w maratonie. Za ustanowienie nowego rekordu Polski poznański maraton został uhonorowany przez Polskie Stowarzyszenie Biegów nagrodą za Największy Bieg Maratoński w historii polskiej lekkoatletyki oraz otrzymał certyfikat „Złoty Bieg” za najbardziej masową imprezę roku. Startowaliśmy po raz pierwszy w 2000 roku w liczbie 761 biegaczy dzisiaj zwolenników biegania jest znacznie więcej, przyjeżdża do nas ok 3000 zawodników. Gościliśmy biegaczy z Polski oraz z tak odległych krajów jak Japonia, Nowa Zelandia, Kenia a ich liczba każdego roku powiększa się o kolejnych reprezentantów. W sumie w ośmiu edycjach poznańskiego maratonu udział wzięło 14 678 zawodników z 42 krajów. W maratonie startują zarówno biegacze, rolkarze jak i zawodnicy na wózkach a Impreza cieszy się ogromnym zainteresowaniem i odgrywa znaczącą rolę w kalendarzu osób aktywnych biegowo. Poznań Maraton gromadzi tysiące biegaczy, kibiców na trasie oraz widzów przed telewizorami.

9 poznań maraton

To trzy dni sportowych wydarzeń, bowiem startujemy już 10 października br. W tym dniu Biuro Maratonu nad Maltą rozpocznie wydawanie pakietów oraz numerów startowych biegaczom. Odbywający się w niedzielę bieg na dystansie 42,195 km jest uwieńczeniem weekendu pełnego atrakcji, jakie organizatorzy przygotowali dla miłośników biegania. Na stałe do naszego kalendarza wpisał się bieg Pogoń za Rektorem, kończący się wspólnym śniadaniem, a przez wielu traktowany jest jako rozgrzewka przed największym maratonem. Przez 3 dni, nad Maltą, zorganizowane będą specjalistyczne targi EXPO, skupiające wystawców branży sportowej z całego kraju, a także szereg imprez biegowych na krótszych dystansach.

Tegoroczne nowości:

– zwolnieni z opłaty startowej są tylko maratończycy startujący po raz dziewiąty,
– dla wszystkich zawodników jednorazowy chip,
– w raz z systemem zapisów online uruchomiony został system płatności online. Teraz wypełniając formularz zgłoszeniowy można dokonać opłaty startowej wybierając jedną z następujących opcji: przelew elektroniczny, karta kredytowa, przelew bankowy

Rekordy do pobicia:

– Rekord trasy w kat mężczyzn z 2001 roku – 2:15:38 (Glinka Waldemar, Polska)
– Rekord trasy w kat kobiet z 2002 roku – 2:35:24 (Uryga Wioletta, Polska )
– Rekord frekwencji zawodników kończących maraton – 2324 z 2007 roku

Koniecznie przeczytaj!

 • Nowe zmiany w regulaminie maratonu w stosunku do lat ubiegłych
 • 1. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego obecnego na stronie internetowej http://www.marathon.poznan.pl oraz w Biurze Maratonu na kartach zgłoszenia Poznań Maraton (dopuszczalne są kopie kserograficzne).
 • 2. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszenia i wpływu na konto organizatora opłaty startowej w kwocie 50 zł. Osoby które dokonają zgłoszenia, ale nie uiszczą opłaty wpisowego nie znajdą się na liście startowej 9 Poznań Maraton.
 • 3. Opłata startowa
  – 50 zł obowiązuje tylko do 9.10.2008 r.
  – w dniach od 10 – 11.10.08 wynosi 100 zł.
  – w dniu maratonu to jest 12.10.08 wynosi 150 zł, także dla osób startujących po raz 9 w maratonie poznańskim a organizator nie gwarantuje możliwości zgłoszenia (po przekroczeniu wyznaczonego limitu zawodników)
 • 4. Opłaty online przyjmowane będą tylko do 9 października 2008 roku do godz. 24.00. Po tym terminie opłaty będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów Poznań Maraton.
 • 5. Opłatę online możemy dokonać wybierając przy zgłoszeniu jedną z następujących opcji: przelew elektroniczny, karta kredytowa, przelew bankowy
 • 6. Zawodnikom podróżującym pociągami osobowymi i pospiesznymi przysługuje zniżka 50% na przejazd PKP, a otrzymać ją można w Biurze Maratonu lub pocztą przesyłając zaadresowaną kopertę ze znaczkiem. Zniżkę ufundował PKP Wielkopolski Zakład Przewozów Regionalnych w Poznaniu. Zagubienie biletu zmusza zawodnika do wykupienia 100% biletu na drogę powrotną.
 • 7. W dniu 11.10.2008 r. w godz. 14:00 – 19:00 odbędzie się Pasta Party. Dla uczestników maratonu opłata za pasta party wynosi 2 zł i nie jest wliczona w opłatę startową.
  UWAGA! Nie wpłacamy jej na konto organizatora.
 • 8. Opłata za pomiar czasu wynosi 10 zł (chipy jednorazowe nie podlegające zwrotowi).
  UWAGA! Opłatę za pomiar czasu wnosimy w biurze maratonu podczas odbioru pakietu startowego. Nie wpłacamy jej na konto organizatora.
 • 9. Prawo bezpłatnego startu pod warunkiem zgłoszenia się do 11.10.2008 mają:
  zawodnicy, którzy ukończyli 8 maratonów w Poznaniu – „POZNAŃ MARATON” oraz
  osoby zaproszone przez Dyrektora Maratonu.
 • 10 Prawo do 50% zniżki od opłaty startowej mają zawodnicy i zawodniczki, którzy mają 60 i więcej lat
 • Regulamin maratonu
 • Cel
  Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy rekreacji.
  Organizator
  Organizatorem Maratonu są Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, 61-553 Poznań, ul. Chwiałkowskiego 34, tel. +48 (61) 835 79 17 , fax. +48 (61) 835 79 20, http://www.marathon.poznan.pl, e-mail: info@marathon.poznan.pl.
  Konto bankowe: PKO BP I Oddział Poznań nr 30 1020 4027 0000 1202 0049 2843.
  Patronat nad biegiem sprawuje Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny.
  Termin i miejsce
  Bieg odbędzie się w dniu 12 października 2008 roku ulicami miasta Poznania przez Rynek Starego Miasta z metą nad Maltą.
  Start: na ulicy abpa Antoniego Baraniaka (około 1km od hangarów kajakowych – szatni maratonu) o godz. 10.00.
  Zawodnicy na start muszą się zgłosić od godz. 9:30 do 9:40.
  Półmetek: w okolicy skrzyżowania ulic abpa Antoniego Baraniaka – Wiankowa.
  Trasa obejmuje 2 pętle maraton, 1 pętla półmaraton – rolki i wózki.
  Meta: Malta – Hangary kajakowe.
  Długość trasy: 42,195 km – trasa posiada atest AIMS, IAAF.
  Zawodnicy na starcie ustawiają się wg kolejności:
  zawodnicy na łyżworolkach i wózkach – start godzina 9:45
  zawodnicy do biegu na 10 km – start godzina 9:50
  zawodnicy posiadający numery startowe od 1 do 50 (strefa wydzielona)
  za nimi pozostali zawodnicy
  Trasa będzie posiadała oznaczony każdy kilometr.
  Pomiar czasu w systemie CHAMPION CHIP – oficjalnym czasem jest czas brutto.
  Punkty odżywiania, odświeżania, kontrolne oraz limit czasu
  Punkty odżywiania będą znajdowały się co ok. 5 km.
  Stoły na punktach odżywczych rozstawione będą w kolejności:
  pierwszy – woda
  drugi – napój izotoniczny
  trzeci – banan
  czwarty – pojemnik z wodą do gąbek
  Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne w tym w systemie Champion Chip. Obsługa punktów będzie spisywała numery startowe zawodników skracających trasę. Zawodnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.
  Zawodnicy jadący na rolkach i wózkach przy próbie pokonania drugiej pętli zostaną zdyskwalifikowani.
  Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 6 godzin – maraton, 3 godziny – półmaraton (rolki i wózki). Trasa maratonu zamknięta jest dla ruchu kołowego do godz. 16:00. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu do godziny 16:00 zobowiązani są do przerwania biegu i dojechania do mety mikrobusem z napisem „Koniec Maratonu”.
  Uczestnictwo
  W 9 POZNAŃ MARATON, prawo startu mają osoby, które do dnia 12 października 2008 roku ukończą 18 lat.
  W biegu na łyżworolkach mogą startować osoby niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców.
  Wszyscy zawodnicy startujący w 9 POZNAŃ MARATON i PÓŁMARATON – rolki i wózki, muszą zostać zweryfikowani w Biurze Maratonu w dniach 10-12.10.2008. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub paszport, oraz dowód wpłaty opłaty startowej.
  Zawodnicy na łyżworolkach i wózkach zobowiązani są do posiadania kasku ochronnego. Wskazane są również ochraniacze na kolana i łokcie.
  Szatnie będą znajdowały się w pobliżu mety maratonu (hangary kajakowe). Zawodnicy oddają rzeczy zapakowane w worki z numerami startowymi do godz. 9:30. Wydawanie worków odbywać się będzie za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Organizator zaleca oddawanie do depozytu rzeczy osobistych zawodników nocujących w Hali POSiR. Za rzeczy nie oddane do szatni organizator nie odpowiada.
  Uczestników Maratonu i półmaratonu obowiązują przepisy IAAF i PZLA oraz niniejszy regulamin.
  Badania lekarskie
  Podczas weryfikacji wymagany będzie własnoręczny podpis zawodniczek i zawodników na liście osób wyrażających zgodę na udział w Maratonie na własną odpowiedzialność.
  W szczególnych przypadkach wymagających badania lekarskiego decyzja lekarza przed i w czasie biegu jest ostateczna.
  Klasyfikacje
  W 9 POZNAŃ MARATON i PÓŁMARATON – wózki i rolki, będzie prowadzona następująca klasyfikacja:
  Generalna – kobiet, mężczyzn.
  Wiekowa kobiet i mężczyzn: 18-29, 30-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75 i więcej lat.
  Generalna – półmaraton, kobiet i mężczyzn na łyżworolkach.
  Generalna – półmaraton, zawodniczek i zawodników niepełnosprawnych na wózkach z napędem bezpośrednim – typ I.
  Generalna – półmaraton, zawodniczek i zawodników niepełnosprawnych na wózkach z napędem pośrednim (łańcuchowym) – typ II.
  Generalna – półmaraton, zawodniczek i zawodników niepełnosprawnych na wózkach aktywnych – typ III. Klasyfikacja wiekowa nie dotyczy zawodników na łyżworolkach i wózkach.
  Najlepszy Poznaniak i Poznanianka.
  Najstarsza uczestniczka kończąca maraton.
  Najstarszy uczestnik kończący maraton.
  Komunikat końcowy zostanie przesłany wszystkim kończącym bieg zawodnikom, w terminie do 30 dni po uzyskaniu protokołu Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie.
  Zgłoszenia
  Biuro Maratonu mieści się w Poznańskich Ośrodkach Sportu i Rekreacji, 61-553 Poznań, ul. Chwiałkowskiego 34, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, tel. +48 (61) 835 79 17 , fax. +48 (61) 835 79 20, e-mail: info@marathon.poznan.pl.
  Konto bankowe: PKO BP I Oddział Poznań nr 30 1020 4027 0000 1202 0049 2843.
  Biuro pod tym adresem jest czynne do 09.10.2008. Od dnia 10.10.2008 do 12.10.2008 Biuro będzie mieściło się w Budynku Multimedialnym Toru Regatowego Malta ul. Krańcowa 98, 61-131 Poznań, tel. (61) 876 60 11 , fax. (61) 876 62 83.
  Termin zgłoszeń upływa 12.10.2008 r. o godzinie 8.00.
  Prawo bezpłatnego startu pod warunkiem zgłoszenia się do 11.10.2008 mają:
  zawodnicy, którzy ukończyli 8 maratonów w Poznaniu – „POZNAŃ MARATON”
  osoby zaproszone przez Dyrektora Maratonu.
  Prawo do 50% zniżki od opłaty startowej mają:
  zawodnicy i zawodniczki, którzy mają 60 i więcej lat
  Organizator ustala limit zawodników na 5 000 osób.
  Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego obecnego na stronie internetowej http://www.marathon.poznan.pl oraz w Biurze Maratonu na kartach zgłoszenia Poznań Maraton (dopuszczalne są kopie kserograficzne).
  Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszenia i wpływu na konto organizatora opłaty startowej w kwocie 50 zł. Osoby które dokonają zgłoszenia ale nie uiszczą opłaty wpisowego nie znajdą się na liście startowej 9 Poznań Maraton.
  Opłaty online przyjmowane będą tylko do 9 października 2008 roku do godz. 24.00. Po tym terminie opłaty będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów Poznań Maraton.
  Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb maratonu.
  Opłata startowa:
  50 zł obowiązuje tylko do 09.10.2008 r.
  w dniach od 10–11.10.2008 wynosi 100 zł
  w dniu Maratonu to jest 12.10.08 wynosi 150 zł, także dla osób startujących po raz 9 w maratonie poznańskim, a organizator nie gwarantuje możliwości zgłoszenia (po przekroczeniu wyznaczonego limitu zawodników).
  Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego / przelewu bankowego – wpisowego z winy poczty / banku.
  Weryfikacja zawodników, oraz wydawanie numerów startowych, upominków będą odbywały się w Biurze Organizacyjnym, ul. Krańcowa 98, w godzinach:
  10.10.2008 w godz. 15:00 – 20:00
  11.10.2008 w godz. 9:00 – 23:00
  12.10.2008 w godz. 6:00 – 8:00
  Opłata za pomiar czasu wynosi 10 zł (chipy jednorazowe nie podlegające zwrotowi).
  Nagrody:
  Zwycięzcy w kategorii generalnej kobiet (miejsca I-III), mężczyzn (miejsca I-III), generalnej kobiet i mężczyzn na łyżworolkach (miejsca I-III) oraz w kategorii generalnej zawodniczek i zawodników na wózkach (miejsce I-III) otrzymują puchary.
  Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn (z wyłączeniem zawodników na łyżworolkach i wózkach) otrzymują za I miejsce puchar a za I, II i III miejsce nagrody rzeczowe.
  Zwycięzcy w kategorii najlepszy Poznaniak (I miejsce), najlepsza Poznanianka (I miejsce), najstarsza uczestniczka kończąca maraton, najstarszy uczestnik kończący maraton (I miejsce) otrzymują puchary.
  Nagrody pieniężne
  w kategorii generalnej mężczyzn:
  1 miejsce: 10 000 zł
  2 miejsce: 7 000 zł
  3 miejsce: 5 000 zł
  4 miejsce: 3 000 zł
  5 miejsce: 2 500 zł
  6 miejsce: 2 000 zł
  7 miejsce: 1 500 zł
  8 miejsce: 1 000 zł
  9 miejsce: 500 zł
  10 miejsce: 500 zł
  w kategorii generalnej kobiet:
  1 miejsce: 10 000 zł
  2 miejsce: 6 000 zł
  3 miejsce: 4 000 zł
  4 miejsce: 3 000 zł
  5 miejsce: 2 000 zł
  6 miejsce: 1 000 zł
  w kategorii generalnej mężczyzn na łyżworolkach:
  1 miejsce: 1 300 zł
  2 miejsce: 1 100 zł
  3 miejsce: 900 zł
  4 miejsce: 700 zł
  5 miejsce: 500 zł
  6 miejsce: 300 zł
  w kategorii generalnej kobiet na łyżworolkach:
  1 miejsce: 1 100 zł
  2 miejsce: 900 zł
  3 miejsce: 700 zł
  4 miejsce: 500 zł
  5 miejsce: 300 zł
  6 miejsce: 200 zł
  w kategorii generalnej zawodników na wózkach – typ I:
  1 miejsce: 500 zł
  2 miejsce: 300 zł
  3 miejsce: 200 zł
  w kategorii generalnej zawodniczek na wózkach – typ I:
  1 miejsce: 400 zł
  2 miejsce: 300 zł
  3 miejsce: 200 zł
  w kategorii generalnej zawodników na wózkach – typ II:
  1 miejsce: 500 zł
  2 miejsce: 300 zł
  3 miejsce: 200 zł
  w kategorii generalnej zawodniczek na wózkach – typ II:
  1 miejsce: 400 zł
  2 miejsce: 300 zł
  3 miejsce: 200 zł
  bonusy – za pobicie rekordu trasy wśród biegaczy:
  mężczyzna: 10 000 zł
  kobieta: 5 000 zł
  Nagrody w klasyfikacji generalnej kobiet (miejsca I-VI) i generalnej mężczyzn (miejsca I-X) przysługują zawodnikom wg kolejności wbiegnięcia na linię mety.
  Nagrody w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn przysługują osobom klasyfikowanym wg czasu netto.
  Zwycięzca maratonu z czasem poniżej 2:15:00 otrzyma samochód osobowy.
  Wśród wszystkich biegaczy, którzy ukończą maraton i którzy odpowiedzą na pytanie konkursowe, zostanie rozlosowany samochód osobowy.
  Wszystkie zawodniczki i wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg w czasie 6 godzin – maraton i 3 godziny półmaraton, otrzymają medale oraz komunikat końcowy i dyplom.
  Zdobywcom nagród pieniężnych zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  Nagrody pieniężne zdobyte przez zawodniczki i zawodników będą przekazywane wyłącznie przelewem na wskazane osobiste konto bankowe zawodnika (nagrody nie będą wypłacane gotówką) po uzyskaniu protokołu Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie.
  Warunkiem otrzymania nagrody pieniężnej na konto bankowe jest wypełnienie niezbędnych druków wymaganych przez urząd skarbowy.
  Kontrola antydopingowa
  Kontroli antydopingowej zostaną poddani zdobywcy I,II,III miejsca w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn.
  Wśród zdobywców od IV do X miejsca w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn zostaną wylosowane 2 osoby, które zostaną poddane kontroli antydopingowej.
  Noclegi
  Organizator zapewnia bezpłatne noclegi z 11.10./12.10 w Hali Arena, ul. Wyspiańskiego 33, wszystkim chętnym zawodnikom, którzy zaznaczą rezerwację na karcie zgłoszenia. Organizator nie zapewnia materacy i śpiworów.
  Zawodnicy będą przyjmowani na nocleg w dniu 11.10.2008 za okazaniem numeru startowego.
  Zawodnicy, którzy zgłoszą się do Biura Maratonu w nocy z 11.10./12.10. będą kierowani na nocleg w Hali Arena w miarę wolnych miejsc.
  Żywienie
  W dniu 11.10.2008 r. w godz. 14:00 – 19:00 odbędzie się Pasta Party. Dla uczestników maratonu opłata za pasta party wynosi 2 zł i nie jest wliczona w opłatę startową.
  Po ukończeniu biegu na mecie zawodnicy otrzymają posiłek i napoje.
  Finansowanie
  Koszty organizacji Maratonu pokrywają:
  Samorząd Miasta Poznania
  Sponsorzy
  Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
  Koszty opłaty startowej, dojazdów oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy imprezy lub organizacje delegujące.
  W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje pakiet:
  numer startowy + agrafki
  gąbkę
  worek na odzież do szatni – przechowalni
  napoje na trasie i mecie
  bon zniżkowy na Pasta Party
  koszulkę sportową (T-Shirt)
  upominki ufundowane przez sponsorów
  Postępowanie końcowe
  Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie Maratonu. Wszyscy uczestnicy Maratonu mogą skorzystać z masaży wykonywanych przez studentów AWF w Poznaniu.
  Pisemne protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne Maratonu w dniu maratonu do godz. 17.00. Protesty rozstrzyga Dyrektor Maratonu – decyzje Dyrektora są nieodwołalne. Protesty będą rozpatrywane w czasie 3 dni.
  Uczestników biegu obowiązuje estetyczny ubiór i obuwie sportowe.
  Zweryfikowani zawodnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorowej komunikacji miejskiej (tramwaje i autobusy miejskie) w dniu 11 i 12 października 2008 roku za okazaniem numeru startowego.
  Zawodnikom podróżującym pociągami osobowymi i pospiesznymi przysługuje zniżka 50% na przejazd PKP, a otrzymać ją można w Biurze Maratonu lub pocztą przesyłając zaadresowaną kopertę ze znaczkiem. Zniżkę ufundował PKP Wielkopolski Zakład Przewozów Regionalnych w Poznaniu. Zagubienie biletu zmusza zawodnika do wykupienia 100% biletu na drogę powrotną.
  Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na piersiach. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości.
  Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać chip przytwierdzony do lewej lub prawej nogi na wysokości kostki (sznurowadło buta).
  Umieszczanie chipów w innych miejscach grozi dyskwalifikacją.
  Bezpłatną reklamę 9 POZNAŃ MARATON prowadzą:
  radio
  prasa
  telewizja
  Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Dyrektora Poznań Maraton.

 

Poznań, 2008 rok

Dyrektor Maratonu