Bieg Ulicami Sieradza

REGULAMIN 50 BIEGU ULICAMI SIERADZA

I BIEG O PUCHAR DOWÓDCY GARNIZONU SIERADZ
„BIEG ŁĄCZNOŚCIOWCA”

I SZTAFETA SIERADZKA
20 wrzesień 2009 r. SIERADZ – PLAC WOJEWÓDZKI
POD PATRONATEM MINISTRA SPORTU

1. Cel imprezy:
1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
2. Krzewienie ducha sportu, tolerancji i przyjaźni.
3. Promowanie zdrowego stylu życia.
4. Promocja miasta Sieradz na terenie kraju.
5. Przygotowanie widowiskowej imprezy sportowej dla mieszkańców Sieradza.
2. Organizator:
Klub Sportowy „Żeglina”
3. Współorganizatorzy:
Urząd Miasta Sieradz
Starostwo Powiatowe w Sieradzu
15 Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu
4. Termin i miejsce imprezy:
20 wrzesień 2009r. (Niedziela). Początek imprezy godz.11.00
5. Opłata startowa:
Bieg główny 15 zł płatne na konto organizatora lub 20 zł płatne w biurze zawodów w dniu startu.
Konto do wpłat wpisowego:
KLUB SPORTOWY „ŻEGLINA” 98-200 SIERADZ ul. Sportowa 1
BS Sieradz 17926700060000035820000010
Z dopiskiem w jakiej kategorii nastąpi start
6. Uczestnictwo:
Prawo startu w biegu głównym mają wszyscy chętni w wieku od 16 lat posiadający aktualne badania lekarskie. W klasyfikacji Biegu Łącznościowca mogą startować żołnierze Wojska Polskiego i pracownicy wojska.
7. Dystans:
Bieg główny 10 km. Start godz. 11.30
Sztafeta Sieradzka 4x1000m Start godz. 13.10
8. Trasa biegu:
Nawierzchnia asfaltowa.

Bieg główny:
Plac Wojewódzki – Leszka Czarnego – Polna – Tysiąclecia – Ogrodowa – Kościuszki – Plac Wojewódzki – Leszka Czarnego – 23 stycznia – Targowa – Kosynierów – wzdłuż Krakowskiego Przedmieścia – Oksińskiego – 1 maja – Elizy Orzeszkowej – Reja lub Norwida – Wyspiańskiego – Spółdzielcza – Broniewskiego – Zajęcza – Aleja Pokoju – Piłsudzkiego – Leszka Czarnego – Polna – Tysiąclecia – Ogrodowa – Kościuszki – Plac Wojewódzki

Biegi dzieci i młodzieży oraz Sztafeta Sieradzka:
Plac Wojewódzki – Leszka Czarnego – Polna – Tysiąclecia – Ogrodowa – Kościuszki – Plac Wojewódzki

9. Kategorie:
Kobiety: wiek 16-44, 45-54 ,55-64, powyżej 65
Mężczyźni: wiek 16-44, 45-54 ,55-64, powyżej 65
10. Nagrody:
W klasyfikacji generalnej:
Mężczyźni: za I miejsce dyplom, nagroda finansowa i nagroda rzeczowa
za II– VI miejsce dyplom i nagroda rzeczowa.
za VII – X miejsce dyplom
Kobiety:
za I – VI miejsce dyplom i nagroda rzeczowa.
W ramach biegu głównego rozegrany zostanie I Bieg o Puchar Dowódcy Garnizonu Sieradz
Mężczyźni:
Za miejsce I dyplom, puchar, nagroda rzeczowa
Za miejsca II – III dyplom, puchar,.
Za miejsca IV – X dyplom.
Kobiety:
Za miejsce I dyplom, puchar, nagroda rzeczowa
Za miejsca II – III dyplom, puchar,.

Biegi dla dzieci i młodzieży
11. Dystanse i kategorie:

Dziewczęta mł. – rocznik 1998 i młodsze – 1000 m
chłopcy mł. – rocznik 1998 i młodsi – 1000 m
dziewczęta – rocznik 1996-1997 – 1000 m
chłopcy – rocznik 1996-1997 – 1000 m
młodziczki – rocznik 1994-1995 – 1000 m
młodzicy rocznik 1994-1995 – 1500 m
juniorki mł. – rocznik 1992-1993 – 1000 m
juniorzy mł. rocznik 1992-1993 – 2000 m
juniorki – rocznik 1990-1991 -1500 m
juniorzy rocznik 1990-1991 – 3000 m

12. Nagrody:
W biegach dzieci i młodzieży indywidualnie:
– za miejsce I medal, dyplom; , nagroda rzeczowa
– za miejsca II – III medal i dyplom; , nagroda rzeczowa
– za miejsca IV – VI dyplomy. , nagroda rzeczowa
Za I miejsce w klasyfikacji zespołowej szkół:
– puchar, dyplom, za II – III miejsce – dyplomy.

13. Zasady punktacji przedszkoli, szkół:
Zasady punktacji:
W każdym z biegów punktowane są wszystkie miejsca zawodników.
Suma wszystkich punktów uzyskanych przez wszystkich zawodników danej placówki oświatowej daje wynik końcowy.

14. Zgłoszenia do biegu głównego:
Zgłoszenia grupowe z podaniem imienia, nazwiska, daty urodzenia, nazwy klubu i miejscowości
przyjmowane będą pod nr. tel. (043) 8223979 ul. Sportowa 1Klub Sportowy „Żeglina” 98-200 Sieradz
Zgłoszenia indywidualne – na adres jak wyżej najpóźniej do 17 września 2009 lub mailem na adres pa_an@wp.pl
Wszelkich informacji na temat biegu udziela:
Dyrektor biegu: Włodzimierz BŁOŃSKI tel. 605 892 666 lub st. chor. szt. Paweł ANGELUS tel. 605 720724

15. Zgłoszenia do biegów dzieci i młodzieży:
Młodzież szkolna startuje z wypełnionymi kartami uczestnictwa bez obowiązku wcześniejszego zgłaszania uczestników. Karta uczestnictwa zawierać będzie: imię, nazwisko, nr szkoły, rok urodzenia.
Karty wyda organizator w dniu zawodów w sekretariacie. Wydawanie kart w terminie wcześniejszym po uzgodnieniu z Dyrektorem biegu.

16. Noclegi:
Organizator nie zapewnia noclegów.

17. Postanowienia końcowe:

  • bieg odbędzie się bez względu na pogodę, zgodnie z przepisami PZLA i FKB;
  • wszyscy uczestnicy biegu głównego muszą posiadać numery startowe przymocowane z przodu do koszulek;
  • dla każdego uczestnika biegu głównego organizator zapewnia ciepły posiłek, napój;
  • ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora

PROGRAM ZAWODÓW

1. Termin i miejsce:
20 wrzesień 2009r (Niedziela). Plac Wojewódzki

2. Rozpoczęcie:
Godz.11.00.

3. Starty
Godz.11.10 Dziewczęta mł. – rocznik 1998 i młodsze i chłopcy mł. – rocznik 1998 i młodsi
Pozostałe biegi młodzieży szkolnej rozgrywane będą pomiędzy godziną 11:40 i 12:50.

godz. 11.30 Start do biegu głównego – 10 000m.

godz. 13.10 Start do Sztafety Sieradzkiej – 4×1 000m.

Podsumowanie i wręczenie nagród:
godz. 14.10