Mieszkowice Nadoodrzańska Dziesiątka

MIESZKOWICKA NADODRZAŃSKA DZIESIĄTKA VII 18.04.2009

B I E G   P A M I Ę C I   N A R O D O W E J
Pod patronatem Dowódcy 5 Pułku Inżynieryjnego
im. Generała Ignacego Prądzyńskiego –Szczecin Podjuchy

REGULAMIN VII MIESZKOWICKIEJ NADODRZAŃSKIEJ DZIESIĄTKI GOZDOWICE 2009

1. Organizatorzy:
– Urząd Miejski w Mieszkowicach
– Miejsko – Gminy Ośrodek Kultury w Mieszkowicach
– Zakład Usług Komunalnych w Mieszkowicach

START – 18.04.2009 r. (sobota) godz. 15,00 (po zakończeniu uroczystości pod pomnikiem Sapera
w Gozdowicach) spod muzeum I Armii Wojska Polskiego w Gozdowicach

2. Zbiórka uczestników
Weryfikacja: sprawdzenie badań, wydawanie numerów startowych: godz. 13,00-14,30
w namiocie organizatora (Gozdowice przy Nadzorze Wodnym).

3. Uczestnicy
W biegu mogą uczestniczyć osoby, które do dnia 18.04.2009 roku ukończyły 16 lat i
udokumentują swoją tożsamość (legitymacja szkolna, paszport, dowód osobisty). Każdy
uczestnik bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność. Osoba niepełnoletnia za zgodą prawnych opiekunów.

4. Trasa
Gozdowice – ST. Łysogórski – Siekierki (Cmentarz) – St. Łysogórki – Gozdowice
10,5 km, nawierzchnia asfaltowa, opieka medyczna na starcie i mecie (karetka pogotowia od startu).

5. Klasyfikacja
– Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn
– Najstarszy zawodnik
– Najlepszy żołnierz

6. Zgłoszenia
1/ przed dniem zawodów /do 17.04.br/: Urząd Miejski w Mieszkowicach, ul. Chopina 1
w godz.8,oo-15,00, pok.14, p.Agnieszka Ruchniak, tel. 0914145276,
2/ w dniu zawodów: namiot organizatora w Gozdowicach przy Nadzorze Wodnym, w godz. 13,00-14,30.

7. Zasady bezpiecznego zachowania się podczas biegu

1/ Każdy z uczestników biegu „Mieszkowickiej Nadodrzańskiej Dziesiątki” winien bezwzględnie dostosować się do zasad ruchu drogowego i zaleceń osób odpowiedzialnych za organizację i zabezpieczenie biegu.
2/ Wszyscy uczestnicy biegu powinni zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa przed przystąpieniem dobiegu i bezwzględnie stosować się do zaleceń osób i służb odpowiedzialnych za jego zabezpieczenie.

8. Nagrody
– Zdobywcy miejsca I-III w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn –  nagrody pieniężne (m: 700,400,200, k: 500,300,100) puchary, medale, dyplomy.
– Najstarszy uczestnik i najlepszy żołnierz otrzymają puchary, medale i dyplomy.
– Każdy uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy dyplom, medal i komunikat końcowy.

9. Pozostałe informacje
Kierownik biegu – Bolesław Kwaśniak (091) 4145264
Wręczenie nagród odbędzie się obok biura zawodów w Gozdowicach przy Nadzorze Wodnym.
Organizatorzy zapewniają na mecie ciepłe i zimne napoje oraz grochówkę z wkładką.
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.mieszkowice.pl