Bluesobiegi Sławskie

Bluesobiegi Sławskie – Sława Radzyń 11 lipca 2009 r.

Start: godz. 13.00, zakończenie: godz. 15.00, dystans ok. 15 km

I. CEL:

Popularyzacja biegania jako czynnej formy wypoczynku. Zaszczepienie zdrowego stylu życia poprzez uprawianie sportu. Ukazanie piękna przyrody pojezierza sławskiego.

II ORGANIZATORZY:

Stowarzyszenie Las Woda & Blues, OW Wratislavia, Burmistrz Miasta Sława, Sławskie Centrum Kultury

III. SPONSOR GŁÓWNY:

Firma Remontowo-Budowlana Jacek Łapiński, OW Wratislavia w Radzyniu.

IV MIEJSCE ZAWODÓW:

Start i meta przy Ośrodku Wypoczynkowym w Wratislavia w Radzyniu, przy ul. Słonecznej 49, Biuro zawodów czynne będzie w dniu zawodów od godz. 9.00 do 10.30, gdzie nastąpi weryfikacja uczestników.

V. ZGŁOSZENIA:

Pisemne do dnia 8 lipca 2009 r. przesyłane na adres: Stowarzyszenie Las Woda & Blues ul. Słoneczna 49, 67-410 Sława-Radzyń lub stowarzyszenie@laswodablues.pl info@wratislavia.pl

VI. KATEGORIE STARTOWE I KLASYFIKACJA:

1) mężczyźni: 1 miejsce nagroda pieniężna, 2-3 nagrody rzeczowe, (do 29 lat);

2) mężczyźni: 1 miejsce nagroda pieniężna, 2-3 nagrody rzeczowe, (30-39 lat);

3) mężczyźni: 1 miejsce nagroda pieniężna, 2-3 nagrody rzeczowe, (40-49 lat);

4) mężczyźni: 1 miejsce nagroda pieniężna, 2-3 nagrody rzeczowe, (50-59 lat);

5) mężczyźni: 1 miejsce nagroda pieniężna, 2-3 nagrody rzeczowe, (lat 60 +);

6) kobiety: 1 miejsce nagroda pieniężna, 2-3 nagrody rzeczowe, (do 36 lat);

7) kobiety: 1 miejsce nagroda pieniężna, 2-3 nagrody rzeczowe, (36-49 lat);

8) kobiety: 1 miejsce nagroda pieniężna, 2-3 nagrody rzeczowe, (50-59 lat);

9) kobiety: 1 miejsce nagroda pieniężna, 2-3 nagrody rzeczowe, (lat 60 +);

VII. BIEG DZIECI (dystans ok. 1,5 km):

1) dzieci wiek 10-12 lat: 1 miejsce puchar, 1-3 medale;

2) dzieci wiek 13-14 lat: 1 miejsce puchar, 1-3 medale;

3) dzieci; wiek 15-16 lat: 1 miejsce puchar, 1-3 medale;

VIII.OPŁATA STARTOWA:

Kwotę 15 zł na leży wpłacić na konto Stowarzyszenia Las Woda & Blues (mieszkańcy powiatu wschowskiego 10 zł).

Bank Spółdzielczy we Wschowie O/Sława 06 8669 0001 2009 0090 8915 0001, tytułem: Imię i Nazwisko. Po terminie oraz w dniu zawodów opłata wynosi 25 zł. Dowód wpłaty należy okazać przy weryfikacji uczestników w dniu zawodów. W razie rezygnacji ze startu opłata startowa nie podlega zwrotowi.

IX. SPRAWY ORGANIZACYJNE:

Opłata startowa dot. BLUESOBIEGU SŁAWSKIEGO, dla zgłoszonych w terminie gwarantujemy posiłek i koszulkę sponsora; Bieg przebiegać będzie drogami leśnymi utwardzonymi i drogami asfaltowymi; Zawody odbędą się bez względu na pogodę; Obowiązuje limit czasu 3 godz., po jego upływie zostanie otwarty ruch drogowy, a zawodnicy będący jeszcze na trasie zobowiązani są do zejścia na pobocze lub chodnik; Ostateczna interpretacja regulaminu oraz rozstrzyganie sporów należy do organizatora;

Możliwość rezerwacji noclegu w OW Wratislavia, www.wratislavia.pl; e-mail info@wratislavia.pl ; tel/fax 068 356 60 16, kom. 501 523 997, 501 523 998.