XIV Bieg Łagowskiego Lata

XIV BIEG ULICZNY ŁAGOWSKIEGO LATA

ŁAGÓW 2008

ŁAGÓW 1 czerwca 2008 roku

REGULAMIN
1.CEL
– popularyzacja biegów masowych,
– popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu,
– promocja Łagowa.

2.ORGANIZATORZY
– Wójt Gminy Łagów,
-Zespół Szkół Samorządowych w Łagowie,
-Sympatycy imprezy.

3.TERMIN I MIEJSCE
– 15 czerwca 2008 r.
– start i meta – Amfiteatr – Łagów
– dzieci i młodzież, godz. 12.00
– start do biegu głównego, godz. 15.00.

4.OPIS TRASY
– dystans – 10 km
– trasa biegu głównego prowadzi z amfiteatru, dalej ulicami: Kościuszki, Zamkową, 1 Lutego, przez Ośrodek „Zacisze”, dalej brzegami jeziora Łagowskiego, ulicą Paderewskiego, Toporowską, dalej koło kina przez park nad jez. Trześniowskim, wokół Zamku i meta w Amfiteatrze,
– oznakowanie – taśma biało-czerwona,
– na półmetku ustawiony punkt odświeżania.

5.WARUNKI UCZESTNICTWA
– Posiadanie aktualnych badań lekarskich, zgoda rodziców lub opiekunów,
– Dowód tożsamości (uczniowie – legitymacja szkolna),
– Zgłoszenia do biegu 1 godz. przed startem,
– Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (ubezpieczenie należy do obowiązku zgłaszających udział w biegu),
– Opłatę startową w wysokości 7,00 zł prosimy wpłacić w sekretariacie zawodów bezpośrednio przed startem,
– Młodzież ucząca się, żołnierze, renciści i emeryci zwolnieni z opłaty.

5. KLASYFIKACJA
Generalna kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych:

bieg lagowskiego lata

7.NAGRODY W BIEGU GŁÓWNYM

Każdy uczestnik biegu otrzymuje dyplom i koszulkę.

Nagrody rzeczowe:

a) dla zdobywców miejsc: I – III

b) dla 3 najlepszych biegaczy z terenu Gminy Łagów

I miejsce – Puchar Wójta

c) dla najmłodszego, najmłodszej i najstarszego zawodnika

Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych.

8.IMPREZY TOWARZYSZĄCE – Biegi dla dzieci i młodzieży

200 m – przedszkolacy,

400 m – klasy I – III – dziewczęta i chłopcy

600 m – klasy IV – VI – dziewczęta

800 m – klasy IV – VI – chłopcy

800 m – Gimnazjum – dziewczęta

1 000 m – Gimnazjum – chłopcy

Nagrody w biegach dla dzieci i młodzieży:

7 w każdej kategorii wiekowej 3 pierwsze miejsca – upominki, 5 pierwszych miejsc – koszulka

8 dyplom dla pierwszych 10 zawodników

9.SPRAWY ORGANIZACYJNE:

Anna Gabryś tel. 068 3412731, tel. kom. 0 500 785 227

DODATKOWE UWAGI

– przyjazd i pobyt zawodników i zawodniczek na koszt własny,

– w ramach opłaty startowej organizatorzy zapewniają napoje na półmetku i na mecie biegu oraz tradycyjną grochówkę,

– W sprawach nie objętych regulaminem decydują: Sędzia główny biegu i organizator,

– Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ewentualnych zmian regulaminu.

– Sekretariat biegu czynny w dniu 1.06.2008 od godz. 10.00 – Amfiteatr.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!