Super Maraton Ozorków

I OGÓLNOPOLSKI SUPERMARATON

25/50 km

OZORKÓW 06.06.2009

REGULAMIN

1.Cel imprezy:
• propagowanie turystyki ekstremalnej i biegów długodystansowych
• sprawdzenie możliwości własnego organizmu na dystansie maratońskim
• poznanie walorów krajoznawczych okolic Ozorkowa i gmin powiatu zgierskiego

2. Organizatorzy:
• Młodzieżowy Dom Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie (główny organizator)
• Drużyna turystyki extremalnej „KRZAL ADVENTURE TEAM” z Ozorkowa
• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ozorkowie
3. Start i meta
Start 06 czerwca 2009 r. (sobota), godz. 9:00 z Ozorkowa, ul. Wiejska (plaża nad Zalewem Miejskim). Meta czynna do godz 20:00.

Weryfikacja:
 w piątek 05 czerwca 2009 w godz. 20:00 – 21:30, -w miejscu noclegu – MOSiR Ozorków, ul. Traugutta 2 (Hala Sportowa)
 w sobotę 06 czerwca 2009 w godz. 8:00 – 8:30. – w miejscu startu maratonu.

4. Trasa:
Zawodnik biorący udział w imprezie pokonuje jedno lub dwukrotnie, oznakowaną przez organizatora pętlę o długości 25 km, prowadzącą przez: Ozorków (start) – Krzeszew – Kowalewice (PK I) – Wiktorów – Zimna Woda – Grotniki – Ustronie (PK II) – Pustkowa Góra – Kowalewice (PK III) – Krzeszew – Ozorków (meta).
Na pętli znajdują się 3 punkty kontrolne (PK I, II, III) z wodą mineralną.
Limit czasowy na pokonanie dystansu 25km i 50 km wynosi – 11 godzin.

5. Uczestnictwo:
Impreza ma charakter rekreacyjny i jest ogólnodostępna. Pokonanie dystansu wymaga od uczestników dobrej kondycji. Trasę maratonu uczestnik może pokonać biegiem, marszobiegiem lub marszem. Na trasie maratonu dopuszcza się użycie kijków teleskopowych. Wszystkich startujących obowiązuje zasada „fair play”. Uczestnikiem imprezy może być każda osoba, która ukończyła 18 lat i posiada dobry stan zdrowia. Do udziału w maratonie mogą być dopuszczone osoby niepełnoletnie, pod warunkiem złożenia przez ich prawnego opiekuna pisemnej zgody oraz posiadania zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego predyspozycje zdrowotne do udziału w imprezie.

6. Zgłoszenia:
Zgłoszenia wraz z wpłatą wpisowego w kwocie 25 zł od uczestnika przyjmowane będą wyłącznie drogą elektroniczną
– na adres: maraton_ozorkow_2009@o2.pl

oraz numer konta 22 1020 3440 0000 7002 0016 0267

Przy wpłatach wpisowego prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz dokładnego adresu wpłacającego, z dopiskiem „Supermaraton 2009”.

7. Noclegi:
Kwota wpisowego obejmuje 2 noclegi (przed i po maratonie) w warunkach turystycznych (własny karrimat i śpiwór), na terenie głównej bazy maratonu – MOSiR Ozorków (Hala Sportowa), ul. Traugutta 2.

8. Nagrody i świadczenia:

Uczestnicy imprezy, w ramach wpisowego otrzymują:
• pamiątkowy medal za ukończenie maratonu na dystansie 25 km i 50 km
• dyplom uczestnictwa
• poczęstunek na mecie maratonu oraz wodę min. na punktach kontrolnych
• niespodzianki przygotowane przez organizatorów
• obsługę na starcie, punktach kontrolnych i mecie
• punkty na OTP

9. Postanowienia końcowe:
• uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, ruchu drogowego i ochrony przyrody
• uczestnictwo w imprezie ma charakter honorowy. Organizator przewiduje prowadzenie klasyfikacji, lecz bez nagradzania najszybszych zawodników
• wszystkich uczestników obowiązuje pokonywanie dystansu z widocznie umieszczonym numerem startowym oraz okazanie się na mecie kartą startową, potwierdzoną na wszystkich punktach kontrolnych maratonu
• wyżywienie i serwis podczas trwania zawodów uczestnicy zabezpieczają sobie we własnym zakresie
• impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
• każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność, ubezpiecza się we własnym zakresie i nie będzie wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych
• interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatorów i jest ostateczna.

Piotr Banasiak 607 – 698 – 056
piotr-pieklo@o2.pl

Jacek Kędzierski 507 – 831 – 852
rapid_fire@o2.pl