Regulamin Biegu Skawina

Regulamin VI Międzynarodowego Biegu Skawińskiego
„ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ”
SKAWINA 26.04.2008

I. Cele:
Popularyzacja biegów jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu
Promowanie zdrowego stylu życia oraz integracja pokoleń mieszkańców miasta
Upowszechnianie prawidłowych wzorców oraz idei trzeźwości
Stymulowanie aktywności twórczej młodzieży w realizacji zamiłowań
i zainteresowań
Promocja miasta i regionu

II. Organizator:
Urząd Miasta i Gminy Skawina
Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” w Skawinie
Gimnazjum nr 1 w Skawinie
Centrum Kultury i Sportu w Skawinie

III. Patronat Honorowy:
Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Adam Najder

IV. Termin i miejsce zawodów:
Impreza odbędzie się dnia 26.04.2008 (sobota)
Zawody rozgrywane będą na terenie starorzecza rzeki Skawinki (obok parku)
w Skawinie

V. Program imprezy

8.45 – zapisy do biegu, odbiór numerów startowych
10.00 -10.30 – prezentacja programu artystycznego
10.30 – start do biegu – grupy młodsze:
– dzieci do 7 lat – 200m
– dzieci 8 -10 lat – 600m
– dzieci 11-13 lat – 1000m
– młodzież 14-16 lat – 1200m
11.15 – prezentacja programu artystycznego, rozdanie nagród
12.15 – start do biegu – 2000m
1. kategorie wiekowe mężczyzn 2. kategorie wiekowe kobiet
M – 16 16 – 19 lat K – 16 16 – 29 lat
M – 20 20 – 29 lat K – 30 30 – 49 lat
M – 30 30 – 39 lat K – 50 50 lat i więcej
M – 40 40 – 49 lat
M – 50 50 – 59 lat
M – 60 60 lat i więcej
13.00–START DO BIEGU GŁÓWNEGO – 10000m
1. kategorie wiekowe mężczyzn 2. kategorie wiekowe kobiet
M – 16 16 – 19 lat K – 16 16 – 29 lat
M – 20 20 – 29 lat K – 30 30 – 49 lat
M – 30 30 – 39 lat K – 50 50 lat i więcej
M – 40 40 – 49 lat
M – 50 50 – 59 lat
M – 60 60 lat i więcej

3. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn
14.30 – ogłoszenie wyników, rozdanie nagród

VI. Warunki uczestnictwa w imprezie
Impreza ma charakter otwarty i będzie prowadzona w duchu fair play
W biegu mogą brać udział wszyscy bez względu na wiek, płeć i miejsce zamieszkania
Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu za zgodą rodziców lub opiekunów
Zaleca się posiadanie aktualnych badań lekarskich
Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest dokonanie zgłoszenia i odbiór numeru startowego
osoby pełnoletnie winny posiadać dowód tożsamości
W biegu głównym na dystansie 10000m mogą brać udział osoby, które 26 kwietnia
2008 ukończyły 16 lat
Uczestnicy biegu głównego na dystansie 10000m zobowiązani są do wpłacenia
10 zł wpisowego (na miejscu)
Uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych
roszczeń w razie wystąpienia zdarzeń losowych
Uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani

Zgłoszenia do biegu głównego na dystansie 10000m można dokonywać
przez internet, www.biegskawina.pl oraz www.maratonypolskie.pl do dnia
24.04.08 lub osobiście na miejscu w dniu zawodów w godz. 8.45 – 12.45.

VII. Noclegi

Istnieje możliwość bezpłatnego noclegu w Gimnazjum nr 1 w Skawinie ul. Witosa 4.
Zgłoszenia i zapytania kierować na adres e-mail: biuro@biegskawina.pl

VIII. Postanowienia końcowe:

Impreza pod nazwą VI Międzynarodowy Bieg Skawiński „Zachowaj Trzeźwy Umysł”
odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
W czasie zawodów czynny będzie depozyt, za rzeczy pozostawione bez opieki
organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności
Zawodnicy będą mogli korzystać z umywalni i natrysków znajdujących się na terenie
Hali Widowiskowo – Sportowej ul. Konstytucji 3-go Maja (obok Centrum Wodnego „Camena”)
Na czas trwania biegu głównego 10000m ruch kołowy zostanie wstrzymany, trasa
oznakowana co 1-kilometr
Pomiar czasu będzie prowadzony systemem firmy ANDYCOM
Parking dla samochodów obok Centrum Wodnego „Camena” przy ul.Żwirki
i Wigury 11
Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie o których winien poinformować
przed rozpoczęciem imprezy

Nagroda Główna Telewizor LCD 32″ Toshiba 32A3000

Nagroda główna zostanie wylosowana pośród wszystkich uczestników biegu głównego-10000m, którzy ukończą bieg zgodnie z regulaminem. Losowanie odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu biegu głównego, warunkiem otrzymania wylosowanej nagrody głównej jest obecność wylosowanej osoby.
W biegu głównym 10000m pula nagród wynosi:
10000zł.

W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn biegu głównego zdobywcy miejsc I-IV otrzymują nagrody pieniężne:

I miejsce – 1000zł (ok. 270 euro)
II miejsce – 700zł
III miejsce – 500zł
IV miejsce – 300zł

W klasyfikacji wiekowej kobiet i mężczyzn biegu głównego zdobywcy miejsc I-IV otrzymuja nagrody pieniężne:
I miejsce – 200zł
II miejsce – 150zł
III miejsce – 100zł
IV miejsce – 50zł

Nagroda dodatkowa w wysokości 250 zł. dla kobiet i mężczyzn za ustanowienie nowego rekordu trasy biegu głównego 10km. (mężczyźni – 30min. 35sek, kobiety – 37min. 04sek)

Zdobywcy nagród pieniężnych w klasyfikacji generalnej nie otrzymują nagrody wynikającej z klasyfikacji wiekowej.
Nagrody specjalne w biegu głównym -10000m, pamiątkowe puchary ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina Adama Najdera dla uczestników biegu zamieszkałych na terenie gminy Skawina, którzy zajmą najlepsze miejsca w kategorii kobiet i mężczyzn.

Wszyscy zawodnicy uczestniczący w biegu głównym otrzymują pakiet
sponsorski, okolicznościowy numer startowy, pamiątkowy medal, ciepły posiłek.

Nagrody za miejsca I-III w pozostałych biegach:

dzieci do 7 lat – 200m – medale plus nagrody rzeczowe
dzieci 8 – 10 lat – 600m – medale plus nagrody rzeczowe
dzieci 11 – 13lat – 1000m – medale plus nagrody rzeczowe
młodzież 14 – 16 lat 1200m – medale plus nagrody rzeczowe
młodzież, dorośli 2000m wg. kategorii wiekowych – medale plus nagrody rzeczowe.
Wszyscy uczestnicy biegów w grupie młodszej (dzieci i młodzież) otrzymują pamiątkowe dyplomy.
a Telewizor LCD L32” Haier

NAGRODA BURMISTRZA SPRZĘT RTV

W kategorii generalnej kobiet i mężczyzn w biegu 2000 m zdobywcy miejsc I-III biorą udział w losowaniu 2 nagród w postaci sprzętu RTV.

Nagrody dla najstarszego i najmłodszego uczestnika!!
Wśród wszystkich uczestników zawodów zostaną rozlosowane inne nagrody rzeczowe.